Gilden in de stad Groningen

Trefwoorden: bakkers, kooplieden of kramers, tinnegieters, kannegieters en zadelmakers, glazenmakers en ververs, metselaars, timmerlieden, kistemakers, houtsnijders, beeldsnijders en stoeldraaiers, kuipers, schuitemakers of scheepmakers, knokenhouwers of slagers, linnenwevers, schoenmakers en leerlooiers, schoenmakersknechten, wiel-, stoel- en houdraaiers, wantscheerders of lakenbereiders, hoedemakers, wagenmakers of stelmakers, schuitenschuivers, brouwers, goudsmeden, koperslagers, baardscheerders en chirurgijns, wollewevers of wollekammers, koekenbakkers, herbergiers of biertappers, grootschippers, stolkers of stulgers, Collegium Musicum


Groningen
1317 - 1883
Inventaris

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer