Handels- en Landbouwbank, bijkantoor

Trefwoorden: financiën, krediet, Groningen, UIthuizen, Coöperatieve Groningsche zaadtelersvereniging, Effectenkantoor Brouwer en Dijksterhuis, Effectenkantoor Ubbens, Wiersma en Dijksterhuis & Co, Groninger zaaizaadvereniging

Het bijkantoor te Groningen was gevestigd in het zogenaamde 'Huis met de 13 tempels', aan de Oude Boteringestraat. Dit pand is nu in bezit van de Rijksuniversiteit Groningen.


Groningen
1918 - 1938
Inventaris

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer