Electriciteits Maatschappij Veenkoloniën (EMV)

818-21316.jpg

Literatuur:
Bert van Houten, ‘De Electriciteits Maatschappij Veenkoloniën (EMV) te Veendam : 60 jaar vechten voor lijfsbehoud’ in: Veenkoloniale volksalmanak (1992) 9-26.

Trefwoorden: elektriciteit, stroom, energie, Veendam


Veendam
1905 - 1962
Inventaris

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer